Jaro 2017

Všem pracovníkům, klientům a příznivcům FYLA bohatou pomlázku a krásné jaro vinšujeme. A těšíme se ve čtvrtek 4. května na naše tradiční firemním setkání!