Pravidla výtvarné soutěže

FYLA – Pravidla pro výtvarnou soutěž

ke dni maminek

  1. Do soutěže přijímáme obrázky na téma „Pomáháme mamince“, technika libovolná.

  2. Soutěž je určena pouze dětem předškolního věku.

  3. Start soutěže je 1. 5. 2015. Poslední soutěžní příspěvky přijímáme v neděli 10. 5. ve 24:00 hod. Vyhlášení výsledků proběhne v týdnu od 11. – 15. 5. 2015, výherce budeme kontaktovat, výsledky také zveřejníme na facebooku a v aktualitách na www.fyla.cz.

  4. Fotky soutěžních obrázků můžete poslat na email Info@fyla.cz a nebo JAKO ZPRÁVU na facebookové stránky FYLA – služby pro rodinu a domácnost. Pozor, fotky poslané na fcb do komentářů nebudou do soutěže zahrnuty. Obrázky je možné poslat i poštou na adresu OC Centrum, Kobližná 24, Brno, 602 00, případně přinést do kanceláře FYLA po domluvě osobně.

  5. K fotografii nebo případně originálu obrázku uveďte kontakt na Vás (rodič, vedoucí kroužku, pedagog MŠ apod.), jméno malého výtvarníka a jeho věk. Přejete-li si, aby obrázek byl uváděn pouze s iniciálami a ne s celým jménem dítěte, uveďte to prosím ke jménu dítěte, budeme tento požadavek respektovat.

  6. Soutěž bude mít dva vítěze. Jednoho vybere veřejnost na facebooku – rozhodující bude počet označení „like“. Kromě toho bude obrázky hodnotit také nezávislá komise. Soutěž bude mít tedy dvě oceněná první místa, podle ohlasu na facebooku a podle poroty.

  7. Pokud si přejete, aby nebylo nijak zveřejněno jméno dítěte a nebo aby obrázek nebyl na fcb vůbec vystaven, informujte nás o tom. Vaše přání budeme respektovat. Upozorňujeme, že obrázky, které nebudou z tohoto důvodu vloženy na náš facebook, se pak přirozeně nezůčastní kola soutěže, hodnoceného veřejností, ale jen kola, hodnoceného nezávislou porotou.

  8. Odměnou pro vítěze v každém kole bude krásné perníkové srdce, jak jinak, než „z lásky“ :-)