Služby FYLA jsou zaměřeny na klienty v produktivním věku, ale do velké míry i na seniory. Vycházíme z myšlenky, že dokud je člověk aktivní a otevřený světu okolo, je v dobré kondici a šťastnější. Chceme pomáhat třetí generaci, aby jejich důchodový věk byl slunným obdobím života, aby byli ve skvělé fyzické i mentální kondici co nejdéle. Samozřejmě nabízíme pomoc i se zvládáním běžných záležitostí okolo domácnosti a zahrady. I starší lidé chtějí mít  útulný a čistý domov, jen jim na to někdy už vlastní síly nestačí.

Starší generace jistě potřebuje podporu svých nejbližších a přátel. FYLA chce být také nápomocná. Jak? Nabízíme služby pro domácnost, typu úklid, údržba, práce na zahradě, nákupy, doprovod a další výpomoci. Nabízíme možnost využít hotline při poruchách a potížích technického rázu (voda, topení a další) 24 hodin denně. A nabízíme služby programu „aktivní senior“ i naprosto individuální služby vytvořené na míru právě pro vaše blízké.

Vyzkoušejte si život s FYLA!